ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566

จำนวนผู้เข้าชม 97 คน
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

จำนวนผู้เข้าชม 193 คน
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567
Card image cap

ทส. หนุนเทคโนโลยีการเจาะ 1,000 เมตร มอบ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ลุยสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินปูน

จำนวนผู้เข้าชม 189 คน
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567
Card image cap

ทส. สั่งการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจแหล่งน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จังหวัดพัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม 194 คน
วันที่ : 27 มกราคม  2567
Card image cap

ทส. โดย ทบ. ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลต้นทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนผู้เข้าชม 173 คน
วันที่ : 26 มกราคม  2567
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

จำนวนผู้เข้าชม 58 คน
วันที่ : 25 มกราคม  2567
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

จำนวนผู้เข้าชม 58 คน
วันที่ : 25 มกราคม  2567
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมการบริหารจัดการน้ำบาดาล สร้างเครือข่ายน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 44 คน
วันที่ : 25 มกราคม  2567
Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จ.หนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม 34 คน
วันที่ : 25 มกราคม  2567
Card image cap

อธิบดีน้ำบาดาล นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานในการเข้าปฏิบัติงานวันแรก

จำนวนผู้เข้าชม 469 คน
วันที่ : 21 ธันวาคม 2566
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรม Microsoft Office (Word) ระดับกลางและสูงเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าชม 313 คน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2566
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2566

จำนวนผู้เข้าชม 6,572 คน
วันที่ : 07 ธันวาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2566

จำนวนผู้เข้าชม 6,816 คน
วันที่ : 01 ธันวาคม 2566
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 8,015 คน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566
Card image cap

สทบ. เขต 6 (ตรัง) เร่งเจาะสำรวจน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชม 325 คน
วันที่ : 24 ตุลาคม 2566
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/256

จำนวนผู้เข้าชม 12,188 คน
วันที่ : 25 กันยายน 2566
หน้า|
1 2 3 4 5 . . .24 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม