คลังความรู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

รูปภาพ

3 วิธี การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

จำนวนผู้เข้าชม 317 คน
วันที่ : 03 ธันวาคม 2564
รูปภาพ

จุดจ่ายน้ำบริการประชาชนทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม 250 คน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564
รูปภาพ

5 นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเสริมความมั่นคง

จำนวนผู้เข้าชม 255 คน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564
รูปภาพ

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ - Riverbank Filtration (RBF.)

จำนวนผู้เข้าชม 194 คน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564
รูปภาพ

เอกสารประกอบ-การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน" (การเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาล)

จำนวนผู้เข้าชม 207 คน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564
รูปภาพ

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้!!!

จำนวนผู้เข้าชม 266 คน
วันที่ : 04 ธันวาคม 2564
รูปภาพ

การใช้น้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 342 คน
วันที่ : 04 ธันวาคม 2564
รูปภาพ

การเจาะน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 356 คน
วันที่ : 01 ธันวาคม 2564
รูปภาพ

การสำรวจน้ำบาดาล (Groundwater Exploration)

จำนวนผู้เข้าชม 728 คน
วันที่ : 04 ธันวาคม 2564
รูปภาพ

รู้หรือไม่⁉️ ปริมาณน้ำบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่มีมากถึง 97%

จำนวนผู้เข้าชม 216 คน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม