คลังความรู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

รูปภาพ

การสำรวจน้ำบาดาล (Groundwater Exploration)

จำนวนผู้เข้าชม 734 คน
วันที่ : 16 กรกฏาคม 2561
รูปภาพ

การเจาะน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 680 คน
วันที่ : 07 กันยายน 2561
รูปภาพ

5 นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเสริมความมั่นคง

จำนวนผู้เข้าชม 481 คน
วันที่ : 09 เมษายน 2564
รูปภาพ

3 วิธี การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

จำนวนผู้เข้าชม 478 คน
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564
รูปภาพ

KM เทคนิคการเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีน้ำเค็มและสารละลายสูง

จำนวนผู้เข้าชม 475 คน
วันที่ : 08 กันยายน 2566
รูปภาพ

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้!!!

จำนวนผู้เข้าชม 469 คน
วันที่ : 24 มิถุนายน 2562
รูปภาพ

การใช้น้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 468 คน
วันที่ : 00  543
รูปภาพ

KM การสำรวจน้ำในชั้นหินทรายกลุ่มหินโคราช

จำนวนผู้เข้าชม 468 คน
วันที่ : 08 กันยายน 2566
รูปภาพ

เอกสารประกอบ-การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน" (การเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาล)

จำนวนผู้เข้าชม 467 คน
วันที่ : 16 สิงหาคม 2562
รูปภาพ

KM การสำรวจน้ำบาดาลในตะกอนกรวดทราย

จำนวนผู้เข้าชม 467 คน
วันที่ : 00  543
รูปภาพ

KM จุดจ่ายน้ำริมทาง

จำนวนผู้เข้าชม 466 คน
วันที่ : 00  543
รูปภาพ

10 วิธี ดูแลระบบประปาบาดาลในสถานการณ์ภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชม 466 คน
วันที่ : 20 เมษายน 2567
หน้า|
1 2 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ