ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

สทบ.เขต 9 (ระยอง) ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม 42 คน
วันที่ : 01 ธันวาคม 2564
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

จำนวนผู้เข้าชม 102 คน
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

"อธิบดีฯ น้ำบาดาล" ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครพนม

จำนวนผู้เข้าชม 52 คน
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

อธิบดี “น้ำบาดาล” ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม 43 คน
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดอบรม “เสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”

จำนวนผู้เข้าชม 168 คน
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

จำนวนผู้เข้าชม 119 คน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

กรมฯ น้ำบาดาล ทดลองเติมน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

จำนวนผู้เข้าชม 37 คน
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ติดตามผลการดำเนินโครงการ อ.เลาขวัญ และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 120 คน
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

"พลตรี ปริญ" ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 61 คน
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

อธิบดีกรมฯ น้ำบาดาล ติดตามโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม 61 คน
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2564
Card image cap

การติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 84 คน
วันที่ : 31 ตุลาคม 2564
Card image cap

สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานโครงการฯ เจาะบ่อน้ำบาดาล 1,000 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม 100 คน
วันที่ : 15 ตุลาคม 2564
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

จำนวนผู้เข้าชม 235 คน
วันที่ : 28 กันยายน 2564
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2564

จำนวนผู้เข้าชม 254 คน
วันที่ : 22 กันยายน 2564
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

จำนวนผู้เข้าชม 300 คน
วันที่ : 20 กันยายน 2564
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

จำนวนผู้เข้าชม 239 คน
วันที่ : 16 กันยายน 2564
หน้า|
1 2 3 4 5 . . .14 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม