ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

“พลเอกประวิตร” ย้ำจังหวัดจับมือท้องถิ่น คุมเข้มเติมน้ำใต้ดินตามมาตรฐาน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม อย่างยั่งยืน

จำนวนผู้เข้าชม 28 คน
วันที่ : 02 กรกฏาคม 2563
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2563

จำนวนผู้เข้าชม 76 คน
วันที่ : 25 มิถุนายน 2563
Card image cap

การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 6/2563

จำนวนผู้เข้าชม 53 คน
วันที่ : 12 มิถุนายน 2563
Card image cap

“พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่เมืองเลย แก้ปัญหาน้ำแล้ง ดันนวัตกรรมน้ำบาดาล “หอถังยักษ์” เพื่อการเกษตรกร

จำนวนผู้เข้าชม 47 คน
วันที่ : 11 มิถุนายน 2563
Card image cap

กพน. จัดประชุมหารือการบริหารพัสดุโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลฯ

จำนวนผู้เข้าชม 187 คน
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
Card image cap

การประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 "โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในเขตพื้นที่ทุ่งบางระกำ"

จำนวนผู้เข้าชม 132 คน
วันที่ : 05 พฤษภาคม 2563
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2563

จำนวนผู้เข้าชม 201 คน
วันที่ : 28 เมษายน 2563
Card image cap

การประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 5/2563

จำนวนผู้เข้าชม 175 คน
วันที่ : 22 เมษายน 2563
Card image cap

ประกาศ >>> เลื่อนการสอบฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 197 คน
วันที่ : 18 เมษายน 2563
Card image cap

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัย โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลในภาคเกษตรกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 178 คน
วันที่ : 15 เมษายน 2563
Card image cap

ทส. เปิดจุดจ่าย “น้ำบาดาล” บริการฟรี!!! ริมถนนสายหลัก 2 เส้นทาง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 174 คน
วันที่ : 12 เมษายน 2563
Card image cap

ประกาศ...เรื่องการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 133 คน
วันที่ : 02 เมษายน 2563
Card image cap

การประชุมหารือการทบทวน/จัดทำยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

จำนวนผู้เข้าชม 266 คน
วันที่ : 26 มีนาคม 2563
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2563

จำนวนผู้เข้าชม 198 คน
วันที่ : 23 มีนาคม 2563
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 4/2563

จำนวนผู้เข้าชม 186 คน
วันที่ : 16 มีนาคม 2563
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 3/2563

จำนวนผู้เข้าชม 212 คน
วันที่ : 12 มีนาคม 2563
หน้า|
1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม