การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

วันที่ลงข่าว : 30 เมษายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 190 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30 เมษายน 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ กรณี ทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย ทั้งนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และรายงานผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อให้คณะอนุกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=419

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ