กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

ทส.มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หารือการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพและการบริหารน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (ระยะที่ 2]

12 คน
12 มิถุนายน 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาดูงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

30 คน
06 มิถุนายน 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567

271 คน
11 มิถุนายน 2567
Card image cap

“นายกรัฐมนตรี”ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

50 คน
08 มิถุนายน 2567
Card image cap

ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำบาดาลกร่อยเค็ม พื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

164 คน
01 มิถุนายน 2567
Card image cap

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

500 คน
31 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2567

914 คน
30 พฤษภาคม 2567
Card image cap

สทบ.เขต 6 (ตรัง) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าและเส้นทางลำน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

185 คน
30 พฤษภาคม 2567