กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater Development Fund

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

37 คน
24 พฤษภาคม 2567
Card image cap

“พัชรวาท” ให้เร่งฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาล จ.ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบกรณีทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย

73 คน
21 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567

265 คน
14 พฤษภาคม 2567
Card image cap

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 – 2570

571 คน
09 พฤษภาคม 2567
Card image cap

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่หาน้ำยาก เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

303 คน
06 พฤษภาคม 2567
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2567

166 คน
02 พฤษภาคม 2567
Card image cap

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2567

120 คน
30 เมษายน 2567
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567

529 คน
25 เมษายน 2567