การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2567

วันที่ลงข่าว : 02 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 249 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02 พฤษภาคม 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2567 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา “โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ กรณี ทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference

ทั้งนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล รวมถึงความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 19 เมษายน 2567) และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=420

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ