อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่หาน้ำยาก เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ลงข่าว : 06 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 382 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2567
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมทั้งนายเกรียงศักดิ์ ภิระไร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิจิตร สดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่และรายงานผลดำเนินงานโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนกว่า 7 หมู่บ้าน ผลการเจาะสำรวจคาดว่าจะสามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้มากถึง 43,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=421

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ