การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567

วันที่ลงข่าว : 25 เมษายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 595 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25 เมษายน 2567
วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ดังนี้
1. การขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Decision Suppost System : DSS) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. การขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร
3. การขออนุมัติโครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลจากสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำ กรณี ทำนบดินชั่วคราวของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่าถั่วเกิดการพังทลาย
นอกจากนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=418

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ