คลังความรู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

รูปภาพ

การสำรวจน้ำบาดาล (Groundwater Exploration)

จำนวนผู้เข้าชม 1507 คน
วันที่ : 30 กันยายน 2566
รูปภาพ

การเจาะน้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 1326 คน
วันที่ : 30 กันยายน 2566
รูปภาพ

น้ำบาดาลกับการพัฒนาประเทศ (2565)

จำนวนผู้เข้าชม 431 คน
วันที่ : 29 กันยายน 2566
รูปภาพ

การใช้น้ำบาดาล

จำนวนผู้เข้าชม 428 คน
วันที่ : 30 กันยายน 2566
รูปภาพ

5 นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเสริมความมั่นคง

จำนวนผู้เข้าชม 422 คน
วันที่ : 29 กันยายน 2566
รูปภาพ

108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้!!!

จำนวนผู้เข้าชม 421 คน
วันที่ : 26 กันยายน 2566
รูปภาพ

รู้หรือไม่⁉️ ปริมาณน้ำบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่มีมากถึง 97%

จำนวนผู้เข้าชม 420 คน
วันที่ : 28 กันยายน 2566
รูปภาพ

3 วิธี การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

จำนวนผู้เข้าชม 417 คน
วันที่ : 28 กันยายน 2566
รูปภาพ

เอกสารประกอบ-การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน" (การเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาล)

จำนวนผู้เข้าชม 412 คน
วันที่ : 26 กันยายน 2566
รูปภาพ

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ - Riverbank Filtration (RBF.)

จำนวนผู้เข้าชม 412 คน
วันที่ : 28 กันยายน 2566
รูปภาพ

จุดจ่ายน้ำบริการประชาชนทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม 412 คน
วันที่ : 30 กันยายน 2566
รูปภาพ

KM การสำรวจน้ำในชั้นหินทรายกลุ่มหินโคราช

จำนวนผู้เข้าชม 263 คน
วันที่ : 27 กันยายน 2566
หน้า|
1 2 ถัดไป

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม