การประชุมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

วันที่ลงข่าว : 07 ตุลาคม 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 220 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07 ตุลาคม 2562

   การประชุมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก

   วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมประชุมรับฟังการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ของ โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเฉพาะถิ่นทดแทนพืชหลักที่ใช้น้ำมาก โดย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายมณเฑียร  จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=96

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม