กพน. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย ครั้งที่ 3/2561

วันที่ลงข่าว : 27 กันยายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 120 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27 กันยายน 2562

     วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณากำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยเกี่ยวกับงานกิจกรรมวิชาการน้ำบาดาลและอื่น ๆ ที่ไม่มีการจัดทำไว้ตามระเบียบทางราชการ โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=95

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม