การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2562

วันที่ลงข่าว : 24 กันยายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 404 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24 กันยายน 2562

       วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. ....  และการปรับแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล

        นอกจากนี้ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาส 4 และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น โดยมีนางสาวจงจิตต์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=94

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม