การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2562

วันที่ลงข่าว : 19 กันยายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 177 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19 กันยายน 2562

      วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาเรื่องการปรับแผนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล และแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=92

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม