ทส.มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หารือการดำเนินงานโครงการศึกษาสำรวจศักยภาพและการบริหารน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (ระยะที่ 2]

วันที่ลงข่าว : 12 มิถุนายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 173 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12 มิถุนายน 2567

     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการโครงการศึกษา สำรวจศักยภาพ และการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสาน เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ระยะที่ 2)

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน "โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพเละการบริหารจัดการน้ำบาตาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (ระยะที่ 2)" ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีนายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายสมศรี พร้อมญาติ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

     1. งานออกแบบแนวท่อกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ไปยังระบบประปาหมู่บ้าน

     2. งานออกแบบแนวท่อกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ไปยังแปลงเกษตรทดลอง

     3. งานดินถมบดอัด

     4. งานอาคารควบคุมระบบจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำ

     5. งานอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลสำเร็จรูป พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม RO

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=444

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ