กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาดูงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ลงข่าว : 06 มิถุนายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 194 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06 มิถุนายน 2567

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประสานความร่วมมือและองค์ความรู้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 (รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น) โดยนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าศึกษาดูงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้รับทราบแนวทาง วิธีการในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้มีศักยภาพ พร้อมนำมาต่อยอดพัฒนา และปรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้ นายนพคุณ สว่างไสว ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=443

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ