“นายกรัฐมนตรี”ตรวจติดตามโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ลงข่าว : 08 มิถุนายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 173 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 มิถุนายน 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจติดตาม "โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง ให้มีน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน โดยปัจจุบันระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ของโครงการฯ มีการวางแนวท่อกระจายน้ำขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร สามารถจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้เพียงสองหมู่บ้าน เทศบาลตำบลบ้านกลางจึงเตรียมเสนอขอรับงบประมาณเพื่อต่อยอดและขยายแนวท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวมั่นใจว่า สามารถจัดสรรงบประมาณตามที่เทศบาลตำบลบ้านกลางเสนอมาได้ เพื่อต่อยอดพัฒนาโครงการฯ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแกลลอนบรรจุน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร ให้แก่ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน และได้เปิดวาล์วน้ำให้รถบรรทุกน้ำ เพื่อนำน้ำที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาด
สำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ระยะที่ 1 จำนวน 15 โครงการ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ในระยะที่ 2 จำนวน 18 โครงการ และระยะที่ 3 จำนวน 14 โครงการ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติม รวมโครงการทั้ง 3 ระยะ จำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ ครอบคลุม 25 จังหวัด และในปีพุทธศักราช 2567 นี้รัฐบาลได้คัดเลือกโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 10 โครงการ ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล  โดย 1 ใน 10 โครงการของรัฐบาลนั้น คือ โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นการขยายผลต่อยอดจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเดิมที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 47 โครงการ จึงขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพิ่มเติม จำนวน 25 โครงการ รวมเป็น 72 โครงการ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 72 โครงการ จะมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 152,000 ครัวเรือน หรือ 450,000 คน และมีปริมาณน้ำบาดาลรวมกว่า 41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=441

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ