ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำบาดาลกร่อยเค็ม พื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ลงข่าว : 01 มิถุนายน 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 300 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01 มิถุนายน 2567
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงกร่อยเค็มที่เหมาะสมและสมดุลกับบริบทของแต่ละพื้นที่   
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยนายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ให้เจ้าหน้าที่ติดตามงานเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่บ้านทับแขก หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลทั้งปริมาณน้ำบาดาล คุณภาพน้ำบาดาล และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่เสี่ยงน้ำกร่อยเค็มให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และระบบนิเวศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินที่แห้งแล้ง มีส่วนช่วยสนับสนุนการลดไฟป่าในพื้นที่
 
ทั้งนี้ โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง มีแผนงานดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ 
1. บ้านต้นไทร หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. บ้านขนำเสริฐ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. บ้านทับแขก หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ปัจจุบันสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ได้เจาะสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลบริเวณบ้านทับแขก หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จที่ระดับความลึก 206 เมตร และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลระดับความลึก 150 เมตร คาดการณ์ปริมาณน้ำ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และกำลังเร่งดำเนินงานในพื้นที่อื่นตามแผนงานต่อไป

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=440

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ