การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ลงข่าว : 31 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 628 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2567
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference 
 
ทั้งนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชุมชน ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 – 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 3-4) และระดมข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อีกด้วย
 

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=439

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ