สทบ.เขต 6 (ตรัง) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าและเส้นทางลำน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ลงข่าว : 30 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 258 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2567

   ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าและเส้นทางลำน้ำในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) โดยนายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางวิธีป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) โดยมี นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช พร้อมลงพื้นที่บินสำรวจ ติดตามสภาพปัญหาไฟป่า ร่วมกับชุดปฏิบัติการบิน ณ ศูนย์บัญชาการกองอำนวยการ ควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

   ทั้งนี้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) ได้ชี้แจงการเข้าสำรวจพื้นที่และเจาะพัฒนาน้ำบาดาลโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ก่อสร้าง อยู่บริเวณพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง เพื่อช่วยในการร่วมป้องกันไฟป่าในพื้นที่


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=437

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ