สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานโครงการฯ เจาะบ่อน้ำบาดาล 1,000 เมตร

วันที่ลงข่าว : 15 ตุลาคม 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 101 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมาย นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนวิชาการ, ส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล ,ส่วนอำนวยการ ,การเงินและพัสดุ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเจาะบ่อน้ำบาดาลระดับลึก (1,000 เมตร) ในโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แอ่งนครราชสีมา-อุบลราชธานีแอ่งอุดรธานี-สกลนครและแอ่งเลย) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) นายจิรทีปต์ ยศม้าว นักธรณีวิทยาชำนาญการ (สสป.) และนายศิริชัย แก้วเจริญวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงาน 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=209

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม