การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

วันที่ลงข่าว : 28 กันยายน 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 235 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28 กันยายน 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน้ำบาดาลในบริบทของชุมชนเมือง และชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน (ระยะที่ 1)
  • โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)
  • โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นหินแกรนิต เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม      ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3)

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=208

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม