การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2564

วันที่ลงข่าว : 22 กันยายน 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 255 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22 กันยายน 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
  • โครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
  • โครงการศึกษา รูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการแทรกดันของน้ำเค็ม และระยะส่งน้ำบาดาลระหว่างตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 1)
  • โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลจืด (Multi aquifers investigation) ในพื้นที่ที่เดิมศักยภาพต่ำและรองรับด้วยชั้นน้ำเค็มในระดับลึกเพื่อการอุปโภคบริโภค บริเวณตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ระยะที่ 1)

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=207

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม