การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564

วันที่ลงข่าว : 16 กันยายน 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 240 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินโคกกรวดที่มีความเสี่ยงต่อสารละลายมวลรวมสูง บริเวณพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในหินตะกอนชุดไทรแอสซิค (Triassic) ประเภทหินเชิร์ต (Chert) และหินดินดาน (Shale) พื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินภูทอกตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่วิกฤตภัยแล้ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=205

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม