การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

วันที่ลงข่าว : 10 กันยายน 2564 | จำนวนผู้อ่าน : 203 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10 กันยายน 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ VDO Conference ให้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาประเมินผลโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นตะกอนกรวดทราย เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
  • โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโคราชตอนกลาง และความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจากพื้นที่ต่ำไปพื้นที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู และตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)
  • โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในชั้นตะกอนกรวดทรายระดับลึก พร้อมการรักษาสมดุลน้ำบาดาลระดับตื้นเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ระยะที่ 1และระยะที่ 2)

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=204

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม