การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 1/2563

วันที่ลงข่าว : 08 มกราคม  2563 | จำนวนผู้อ่าน : 235 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 มกราคม  2563

   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทนุพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

  • โครงการสำรวจพื้นที่ศักยภาพการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ
  • โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน

     โอกาสนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

***************************

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=108

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม