การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลครั้งที่ 13/2562

วันที่ลงข่าว : 25 ธันวาคม 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 132 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25 ธันวาคม 2562

    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 13/2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทนุพัฒนาน้ำบาดาล ดังนี้

  • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  • โครงการเสริมศักยภาพด้านการดำเนินคดีต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
  • โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (จังหวัดพังงา จันทบุรี และจังหวัดลพบุรี)
  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล (ทสจ.ขอนแก่น)
  • โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทสจ.ตาก)         

    โอกาสนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=107

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม