กพน. เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference)

วันที่ลงข่าว : 20 ธันวาคม 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 295 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 ธันวาคม 2562

   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Network and Innovation Conference) พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้ทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และร่วมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลดีเด่นที่ใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

   ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประชุมในครั้งนี้ พร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ช่างเจาะน้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา กลุ่มผู้ใช้น้ำจากภาคส่วนต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วกว่า 1,000 คน ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=106

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม