การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2562

วันที่ลงข่าว : 28 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน : 398 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2562 เพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาตาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ
  • โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
  • โครงการศึกษาความหมาะสมการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

  โอกาสนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=104

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม