คลังความรู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

KM การสำรวจน้ำในชั้นหินทรายกลุ่มหินโคราช

วันที่ : 08 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 468 คน

คำที่เกียวข้อง : KM


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ