สทบ. เขต 6 (ตรัง) เร่งเจาะสำรวจน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ลงข่าว : 24 ตุลาคม 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 182 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24 ตุลาคม 2566
นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงานเจาะสำรวจน้ำบาดาล “โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณีพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา” ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 
 
ปัจจุบันได้เจาะบ่อสำรวจแล้ว จำนวน 12 แห่ง  ความลึกรวมทั้งสิ้น 1,200 เมตร (เป้าหมาย 3,450 เมตร) พบว่า มีศักยภาพน้ำบาดาล จำนวน 7 บ่อ ปริมาณน้ำบาดาล 5-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาล ทั้งนี้ ได้เร่งเจาะบ่อสำรวจ ให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 23 บ่อ และเจาะบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 12 บ่อ ต่อไป

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=393

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม