สทบ.6 ตรัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลบนเกาะยาวน้อย​ อ.เกาะยาว จ.พังงา

วันที่ลงข่าว : 15 สิงหาคม 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 95 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15 สิงหาคม 2566
นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ภายใต้ "โครงการศึกษาสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลบนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณีพื้นที่เกาะยาว จังหวัดพังงา" ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำกลุ่มชุมชน ผู้แทนองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=385

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม