กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

Groundwater

Development Fund

Executive Information Technology (DCIO)

Mr. Kusol Sotirat

Mr.Kuson Chotirat

Deputy Director-General, Department of Groundwater Resources

Deputy Director General

 

Name - Surname Mr. Kusol Sotirat
Name - Surname (English) Mr.Kuson Chotirat
management position Deputy Director-General, Department of Groundwater Resources
phone number 0 2666 7222
Email Kuson.c@dgr.mail.go.th
date of office December 13, 2018
Appointment order number No. 885/2561 dated 13 December 2018
Attachment details Department of Groundwater Resources Order No. 88/2561
 
2 Yaş Masalları 3 Yaş Masalları 4 Yaş Masalları

 


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ