กพน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567

วันที่ลงข่าว : 14 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 347 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุม ดังนี้ 
    • โครงการศึกษาระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation, RC)  และแบบระบบหมุนตรง (Direct Circulation, DC) ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะที่ 2) 
    • โครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1)
    • รายงานผลการประเมินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=427

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ