กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 – 2570

วันที่ลงข่าว : 09 พฤษภาคม 2567 | จำนวนผู้อ่าน : 683 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 - 2570 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพรีมา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมกว่า 70 ราย

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โดยส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล จัดการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจกรอบแนวทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด SWOT ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล “การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานของแผนปฏิบัติการดิจิทัล” และการสรุปผลการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2568 - 2570

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=422

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประะเทศไทย
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ