การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/256

วันที่ลงข่าว : 25 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 5595 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25 กันยายน 2566

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเข้าร่วมประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับแผนและรายละเอียดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งแปร ชุดคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน แก้ไขการขาดแคลนน้ำพื้นที่ตำบลดอนประดู่ และตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ได้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และรายงานผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อให้คณะอนุกรรมการรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ

 

“รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล”

 


ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คลิ๊กเพื่อ Print หน้านี้
URL ลิงค์ : https://gdf.dgr.go.th/readnews.php?iddata=392

ดูผ่านมือถือด้วยการแสกน QR Code :

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน ก.พ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานศาลยุติธรรม