กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Groundwater Development Fund)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566

วันที่ลงข่าว : 14 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 19668 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2566
     สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  
     โดยคณะกรรมการฯ ได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
     1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 
     2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
     3.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     4.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจการด้านการควบคุม กำกับ ดูแลกิจการน้ำบาดาล
     5.รายงานผลการปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2567
     6.รายงานฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     7.รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     8.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
     9.ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4
     10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     11.รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 
     ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
     1.ขออนุมัติโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
     2.ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     3.รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ระยะยาว 5 ปี (2565 – 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
     4.ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     5.ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศูนย์การบริหารจัดการและเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล
 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพิ่มเติม คือ โครงการศึกษาสำรวจ และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งแปร ชุดคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) เพื่อต่อยอดพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน แก้ไขการขาดแคลนน้ำ พื้นที่ตำบลดอนประดู่ และตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

URL ลิงค์ : http://gdf.dgr.go.th/readnews.php?id=390


istanbul escort istanbul escort umraniye escort sisli eskort istanbul escorts izmir escort tbilisi escort umraniye escort mecidiyekoy escort sisli escort sisli escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort escort bayan taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort bebek escort istanbul escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escorts atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop cekmekoy escort esenler escort bahcesehir escort capa escort topkapi escort merter escort aksaray escort halkali escort