กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Groundwater Development Fund)

อธิบดีน้ำบาดาล นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลติดตามโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 3 พื้นที่ จ.พัทลุง

วันที่ลงข่าว : 08 กันยายน 2566 | จำนวนผู้อ่าน : 524 คน | แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08 กันยายน 2566
     วันที่ 7-8 กันยายน 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าโครงการใน 3 พื้นที่ ดังนี้
 
     1. โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) ณ บ้านหนองธง หมู่ที่ 2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งมีปริมาณน้ำบาดาล จำนวน 93,960 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 41 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 500 ไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ สละ โกโก้ พริกไทย เป็นต้น 
 
     2. โครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในหินตะกอนชุดไทรแอสซิค (Triassic) ประเภทหินเชิร์ต (Chert) และหินดินดาน (Shale) ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) ณ บ้านเกาะนางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 15 โครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1)  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยผลการดำเนินงานโครงการฯ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ถึง 271,560 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และส่งน้ำผ่านระบบท่อกระจายน้ำระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง และหมู่ที่ 8 บ้านเกาะนางทอง ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 592 ครัวเรือน หรือ 1,828 คน ได้มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 
     3. โครงการการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) ณ บ้านห้วยเผยอ ม.10 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนให้ชุมชนบ้านห้วยเผยอได้ ไม่น้อยกว่า 52,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษางานวิชาการน้ำบาดาลและต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภาคใต้
 
ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ยังได้สอบถามประชาชนและผู้นำท้องถิ่นถึงการใช้งานของโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่ร่วมดูแลโครงการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้การบริหารโครงการเกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน รวมถึงยังได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่โดย : กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

URL ลิงค์ : http://gdf.dgr.go.th/readnews.php?id=388


istanbul escort istanbul escort umraniye escort sisli eskort istanbul escorts izmir escort tbilisi escort umraniye escort mecidiyekoy escort sisli escort sisli escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort escort bayan taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort bebek escort istanbul escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escorts atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop cekmekoy escort esenler escort bahcesehir escort capa escort topkapi escort merter escort aksaray escort halkali escort